0211d22fdae19ac3

Slangen

 snakesheader2
DE SLANGEN IN MARLOTH PARK EN LIONSPRUIT ……..

Slangen zijn waardevol voor onze omgeving om de volgende redenen: Zij controleren het aantal knaagdieren en vleermuizen in de bush. Ze eten ook kikkers, vogels, hagedissen, gekko’s, kameleons, vogeleieren, insecten en vissen als onderdeel van de voedselketen, en zijn voedsel voor de Brown Snake Eagle, andere slang-etende vogels, mangoesten, hyena’s en andere slangen. We hebben een aantal mooie, onschuldig en licht giftige slangen (hun gif is van geen belang voor de mens) in de bush om ons heen,maar helaas soms komen ze in onze huizen op zoek naar voedsel of onderdak. uit angst, zullen veel mensen ze willen doden omdat ze niet weten of het is een gevaarlijke slang of niet. Deze pagina is om te helpen om onze ongevaarlijke slangen te leren kennen, zodat we ze geen schade doen maar  er zorg voor dragen dat ze blijven leven in het wild en deel uitmaken van de voedsel keten zoals de natuur het bedoeld heeft. Het is ook belangrijk om te weten dat er ook wel giftige slangen zijn en hoe te reageren wanneer je er een ziet. Voor alle slangen, kunt u bellen naar de Snake Handlers: zie aan de zijkand de tel. nrs om u te helpen.

De 18 meest voorkomende slangen aangetroffen in Marloth Park en Lionspruit


NIET GIFTIG ERG ONSCHULDIG :

 

Spotted Bush Snake 2

Spotted bush snake GESPIKKELDE BOSSLANG Spotted Bush Snake Xhosa:

INAMBEZULUPhilothamnus semivariegatus Afrikaans :

GESPIKKELDE BOSSLANG lees verder >>>

Green-water-snake-2

Green water snake Philothamnus hoplogaster (Green water snake, South eastern green snake) Groenwaterslang;

Suidoostelike groenslang [Afrikaans]; Umhlwazi [Xhosa]

GROENE WATERSLANG lees verder >>>

Brown-house-snake-5

Lamprophis capensis (Brown house snake, Common house snake) Bruinhuisslang, Gewone huisslang [Afrikaans]; Umzingandlu [Zulu]; Inkwakhwa [Xhosa]

BROWN HOUSE SNAKE lees verder >>>

PythonPython natalensis (South African python, Natal rock python) Not venomous but has bad bite Suider-Afrikaanse luislang[Afrikaans]; inHlwathi, uMonya, imFundamo [Zulu]; iNamba, iFoli, uGqoloma [Xhosa];inHlathu [Ndebele]; Nhlarhu [Tsonga];Hlware [Sotho/ Tswana];

Tharu [Venda];Shatu [Shona]

PYTHON lees verder >>>

CATEGORIE LICHT GIFTIG, GEEN CONSEQUENSIES VOOR DE MENS:

Eastern_Tiger_Snake-2

Eastern Tiger Snake (Telescopus semiannulatus semiannulatus) Oostlelike tierslang [Afrikaans]

Dit is een zeer kleurrijke slang en kan worden verward met een koraal slang als je niet goed kijkt,

TIGER SNAKE lees verder >>>

Western-Stripe-bellied-Sand-Snake-Psammophis-subtaeniatus

Striped belly sand snake Western Stripe-bellied Sand Snake [Psammophis subtaeniatus](Afr) WESTELIKE GESTREEPTE SANDSLANG (Xho) UMHLWAZI Deze slang is een lange slanke slang met een spitse kop en rond pupillen, meestal gestreept van nek tot staart,

niet goed te zien deze foto.

Western Stripe-bellied Sand Snake lees verder >>>

OLIVE-GRASS-SNAKEOlive grass snake Psammophis mossambicus (Olive whip snake) Olyfsweepslang [Afrikaans] Deze slang kan worden gevonden ten zuiden van Durban in de Natal, naar het noorden. Noord-Transvaal en de meeste van de Limpopo proince. Het geheel van Swaziland, de meeste van

Mozambique, Zambia en Zimbabwe en Noord-Botswana en het noorden van Namibië.

OLIVE-GRASS-SNAKE lees verder >>>

Red-lipped-snake-Herald-snake5

Red-lipped herald Crotaphopeltis hotamboeia Rooilipslang [Afrikaans]; Phimpi [Ndebele] Deze slang soorten kunnen worden geïdentificeerd door hun olijfgroen of grijs lichaam,

Rooilipslang lees verder >>>

Common-egg-eater4

Common egg eater Dasypeltis scabra ( Rhombic egg-eater) Gewone eiervreter [Afrikaans]; Ralegonyane [Tswana] Kunnen worden geïdentificeerd

door zijn ruitvormige (ruitvormig) markeringen,

Common egg eater lees verder >>>

Marbled-tree-snake-1

 

Marbled-tree-snake-2

Marbled tree snake Dipsadoboa aulica Marmerslang [Afrikaans] De Gemarmerde boom slang kan worden geïdentificeerd door zijn grote ogen (met verticale leerlingen),

een kop die zich onderscheidt van zijn lichaam, een witte tong en zijn nachtelijke levenswijze.Het groeit tot een gemiddelde lengte van 60 cm en een maximale lengte van 85 cm >>> Marbled Tree snake

Aparallactus-capensis-Black-headed-centipede-eater-Cape-centipede-eater

Black-headed centipede eater Aparallactus capensis ( Cape centipede-eater) Swartkop-honderdpootvreter [Afrikaans] De Black-headed duizendpoot eter

centipede eater lees verder >>>

 

 

 

categorie ZEER GIFTIG !!!!!!!!!:

Boomslang-1

Boomslang Dispholidus typus iNambezelu,iNyushu [Xhosa]; inDlondlo [Ndebele]; Logwere [Tswana]; Legwere [North Sotho]; Khangala [Venda]; Muroxwe[Venda]; Coracunda [Shona]

Boomslang lees verder >>>

Boomslang-4
Common-night-adder1Common Night adder Causus rhombeatus (Rhombic Night adder ) Nagadder [Afrikaans];iNyoka yasebusuku [Zulu]; Unomofuthwana
[Xhosa]; Changwa [Ndebele]; Chiva [Shona].

Common-night-adder lees verder >>>

Mozambique-spitting-cobra-1Mozambique spitting cobra Naja mossambica
Mosambiekse spoegkobra, Spuugslang [Afrikaans]; iPhimpi [Xhosa]; imFezi [Zulu]; iPhimpi [Ndebele]; Kake [Tswana]; Phakhuphakhu [Venda].

Mozambique spitting cobra lees verder >>>

Black-mamba2

Black mamba Dendroaspis polylepis (Black mamba, Southern brown mamba) Swart mamba [Afrikaans]; iMamba [Xhosa]; iMamba ennyama [Zulu & Ndebele]; Mokopa [Tswana & North Sotho]; Khangala [Venda]; Hangara [Shona]

BLACK MAMBA lees verder >>>

Twig-snake2

Twig snake Thelotornis capensis capensis (Southern vine snake, Bird snake) Savannevoelslang [Afrikaans]; Kotikoti [Ndebele];
Ukhokhothi [Zulu]

Twig snake lees verder >>>

Puff-adder-2-Witberg-M-Albe

Puff adder Bitis arietans Poffadder [Afrikaans]; iBululu [Xhosa / Zulu / Ndebele];iRambi [Xhosa]iHobosha [Zulu]; Lerabe, Marabe, Thamaha, Thama-dinkotsane[South Sotho]; Lebolobolo [Tswana & North Sotho]; Vuluvulu [Venda]; Chiva [Shona];Mhiri [Tsonga]

Puff adderlees verder >>>

Boomslang-4 slang3Alarmnummer voor informatie over Snake Bites enz.

Alarmnummer en info slangenbeet lees verder >>>

slang2Een paar snelle feiten en tips over slangen en slangenbeten
LEES HIER >>>
snake-byte-flyer
PROTOCOL BIJ SLANGEN BEET

Raak niet in paniek! Dit zorgt voor verwarring en verhoogt de bloeddruk, wat de gevolgen van de vergiftiging nadelig beïnvloedt.Verwijder sieraden en strak zittende kledingstukken.

Leg op het getroffen lidmaat een drukverband aan vanaf de beetwonde in de richting van het hart met losse slagen, en vervolgens terug in de richting van de beet met stevigere slagen, echter zonder het getroffen lidmaat af te binden.

Immobiliseer het getroffen lidmaat met een spalk. Zorg ervoor dat het slachtoffer geen koffie of cafeïnehoudende/alcoholische dranken drinkt. NOTA: Het voordeel van een drukverband is dat het gif ter plaatse wordt gehouden en zich dus niet via het lymfatische systeem in de rest van het lichaam kan verspreiden. Dit drukverband kan later (in het ziekenhuis) onder gecontroleerde omstandigheden opgeheven worden. Het nadeel hiervan is dat het plaatselijke necrose zal bevorderen. Maar dit weegt niet op tegen het eventueel voorkomen van zwelling van het lidmaat met compartiment syndroom als uiteindelijk gevolg. In geval van haemotoxisch gif Duid de beetplaats aan met een marker en volg het verloop. Breng GEEN ijscompressen aan t.h.v. de beetplaats, want dit zal plaatselijke necrose in de hand werken.

Bij erge zwelling van het aangetaste lidmaat, is het aangewezen van antigif toe te dienen om het ontstaan van een compartiment syndroom te verhinderen. Maar hiervoor moet eerst een allergietest verricht worden. DUS VOORDAT ANTIGIF KAN TOEGEDIENT WORDEN MOET U EERST IN EEN ZIEKENHUIS AANWEZIG ZIJN Na opname zal men overgaan tot debrideren van eventueel aanwezige oppervlakkige necrose en tot heelkundige exploratie van diepe necrose op de beetplaats zelf. Gedurende de éérste 48 uren na opname mag de patiënt geen koffie, thee of cafeïnehoudende dranken GEBRUIKEN In geval van neurotoxisch gif Idem zoals bij haemotoxisch gif mits rekening te houden met volgende specifieke eigenschappen: Neurotoxine heeft (vaak) laattijdig werkende eigenschappen, waardoor langdurige opname vaak onvermijdelijk is. Toediening van antigif is in de meeste gevallen een absolute noodzaak, omdat gevolgen van neurotoxine moeilijker te bestrijden zijn. Neurotoxine valt namelijk de vitale lichaamsfuncties van ademhaling en hart aan. Monitoren van ademhaling en hart is dan ook noodzakelijk om paralyse van de luchtwegen en hartfalen tijdig op te vangen. Neurologische symptomen zoals geheugenverlies, desoriëntatie en spierkracht-

Hier meer over Slangen in Zuid Afrika >>>>>>>>>

How to Identify Snakes in South Africa >>>>>>>>>>

Snake, Lizard and Amphibian Identification >>>>>>>>>

Snake Farm

back to top